RSIN 8052.92.846

Het bestuur van de Stichting FAF per 1 januari 2017:

Mw. W. Chr. Vroegindeweij, voorzitter
Dhr. mr. B.D. van der Meulen, secretaris
Dhr. Y. Brouwers, penningmeester
Dhr. T. Tigchelaar, bestuurslid en bureaucoördinator
Dhr. L.A. de Vries, bestuurslid
Dhr. J. Salverda. bestuurslid
Dhr. P. Nieuwland, bestuurslid
Dhr. R.W. Steensma, adviseur

Foto van links naar rechts:
Staande: Jan Salverda, Piet Nieuwland, Luc de Vries, Ype Brouwers, Jetze Dijkstra.
Zittend: Tjerk Tigchelaar, Willemina Vroegindeweij, Bouwe van der Meulen.

- FAF jaarverslag 2017
- FAF jaarverslag 2016
- FAF jaarverslag 2015
- FAF jaarverslag 2014
- FAF jaarverslag 2013
- FAF jaarverslag 2012


- FAF beleidsplan 2015-2018