De stichting FAF is opgericht in 1983 met als doelen:

  • Het steunen van de Friese archieven in de ruimste zin des woords.
  • Het bevorderen van historisch en genealogisch onderzoek in de archieven in de provincie.
  • Het ordenen en vastleggen van de resultaten van historisch en genealogisch onderzoek in de archieven in de provincie en het publiceren daarvan.

In de praktijk worden deze doelstellingen als volgt gerealiseerd:

  • Een groot aantal vrijwilligers voert gegevens in die van belang zijn voor met name beoefenaars van onderzoek naar streekgeschiedenis en genealogen.
  • Door de (financiële) steun van donateurs kunnen de verzamelde gegevens gepubliceerd worden via het internet.

Maakt u ook gebruik van bronnen gepubliceerd door de FAF? Wordt dan donateur zodat het werk van de FAF ook in de toekomst mogelijk blijft.