Wat heeft de FAF in de afgelopen vierentwintig jaar verricht? Aanvankelijk leverden de werkers handgeschreven en vervolgens machinegeschreven klappers op. Al snel stapte het bureau van de FAF door naar de computer. Op deze pagina vindt u een overzicht van de werkzaamheden van de FAF tot nu toe.

Op alle Friese Doop-, Trouw-, en Begraafboeken over de periode 1578-1812 alsmede Lidmatenboeken over de periode 1578-1850 werden uitvoerige indexen vervaardigd en gepubliceerd in circa 350 banden. Deze indexen bestaan inmiddels ook grotendeels in digitale versie en bieden een totaal-bestand van 1.870.000 records die via internet kunnen worden geraadpleegd.

Zie hiervoor op de website van Alle Friezen.