Uit de archieven van de 44 lagere rechtsprekende en bestuursorganen (de zogenaamde Nedergerechten) zijn bronnen die betrekking hebben op verkopen van onroerend goed, al dan niet hypothecaire leningen, de zorg voor wezen en het beheer van hun goederen e.d. over de periode eind 16e eeuw-1811 voorzien van indexen en gepubliceerd in circa 120 banden.

Deze banden zijn op de studiezaal van Tresoar te raadplegen.