De FAF is reeds enkele jaren doende en bijna gereed met de vervaardiging van een index op 120 strekkende meter Memories van Successie, de aangiften van nalatenschappen voor de Successierechten over de periode 1818-1902. Deze index is inmiddels via Tresoar , Voorouders->Successie, te raadplegen.

Tevens is van de Memories, daterend van voor 1856, een kort uittreksel gemaakt. Met uitzondering van kantoor Bolsward zijn ook deze transcripties via Alle Friezen raadpleegbaar.