In Friesland ontbreken veelal de begraafregisters, zodat weinig gegevens met betrekking tot het overlijden voor 1811 te vinden zijn. Om in deze lacune te voorzien worden door een aantal vrijwilligers sterftegegevens uit de diaconiearchieven overgenomen. Het gaat hierbij om gegevens betreffende:

  • Collectes bij begrafenissen
  • Verhuur van het laken (dit werd over de kist gedrapeerd)
  • Erfenissen en legaten
  • Begrafeniskosten voor gealimenteerden
  • Levering van doodkisten

De eerste resultaten zijn inmiddels op het internet beschikbaar.
Zie hiervoor op de website van Alle Friezen.