De FAF wordt draaiende gehouden door ongeveer 300 donateurs, medewerkers en het bestuur. Elk levert zijn eigen bijdrage aan het werk van de stichting; is het niet financieel dan door tijd en menskracht te leveren.

Belang achterban

Elk jaar houdt de FAF een "ontmoeting met de medewerkers en donateurs", opdat inzichten en plannen van het bestuur afgestemd kunnen blijven op de wensen, voorkeuren, suggesties en kritiek van donateurs en medewerkers. Dat leverde en levert nog steeds de onontbeerlijke communicatie met de achterban op.

Aanpak projecten

Gebruikelijk is, dat één van de bij de FAF betrokken partijen (bestuurslid, medewerker, één der Friese archieven) komt met een suggestie voor het aanpakken van een nieuw project waarna toetsing van wenselijkheid, mogelijkheid en prioriteit in een bestuursvergadering volgt. Op deze wijze zijn al vele projecten gerealiseerd. Bij projecten vind u daarvan een overzicht.